<

Poradenství pro výživu a zdravý životní styl
Martina Bednářová

E-mail:
info@poradenstvi-vyzivy.cz
Telefon:
608 235 301
Adresa:
Borová 349
569 82 Borová

dolgachov / 123RF Reklamní fotografie

Provozní doba:
Po - Pá                 7:00 - 16:00
Po domluvě i v jiném čase

Prosím rezervace rušte minimálně 24 hodin předem

Vyšetření autonomní nervové soustavy - MAX PULSEVyšetření ANS na přístroji MAX Pulse /15-20 min/Měření na lékařsky certifikovaném přístroji MAX PULSE . Vyšetření na tomto přístroji je vhodné jako doplnění analýzy složení těla. Přístroj je počítačově ovládaný a umožňuje neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence, zhodnocení průchodnosti cév a také kvantitativně hodnotí váš vegetativní nervový systém (autonomní nervstvo, které zodpovídá za řízení útrobních tělesných funkcí, ale neumíme ho ovládat svojí vůlí,dělí se na sympatický a parasympatický nervový systém).

Platební podmínkyPři vstupní konzultaci 50% z ceny vybraného výživového plánu.
Při vyzvednutí výživového plánu 50%
          ● Termín pro podání vyplněného „Vstupního dotazníku „ je 1 měsíc od vstupní konzultace.
          Po uplynutí této doby záloha propadá.
          ● Termín pro vytvoření a předání diagnostiky či výživového plánu z mé strany je maximálně 1 měsíc od
          podání vyplněného „vstupního dotazníku. Při nedodržení této doby můžete požadovat vrácení své zálohy zpět.

Upozornění:Zrušení schůzky provádějte prosím alespoň 24 hod. předem, jinak předplacená kontrolní konzultace propadá.