<

Poradenství pro výživu a zdravý životní styl
Martina Bednářová

E-mail:
info@poradenstvi-vyzivy.cz
Telefon:
608 235 301
Adresa:
Borová 349
569 82 Borová

dolgachov / 123RF Reklamní fotografie

Provozní doba:
Po - Pá                 7:00 - 16:00
Po domluvě i v jiném čase

Prosím rezervace rušte minimálně 24 hodin předem

Vyšetření na kondičním orgánovém skeneru - K.O.SVyšetření na kondičním orgánovém skeneru K.O.S /15-20 min/Přístroj měří slabé elektromagnetické pole, které vyzařuje Vaše tělo a na základě změřených informací podá informace o Vaší tělesné kondici. Výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje kde je možno hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami životního stylu zabránit vzniku obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.
Platební podmínkyPři vstupní konzultaci 50% z ceny vybraného výživového plánu.
Při vyzvednutí výživového plánu 50%
          ● Termín pro podání vyplněného „Vstupního dotazníku „ je 1 měsíc od vstupní konzultace.
          Po uplynutí této doby záloha propadá.
          ● Termín pro vytvoření a předání diagnostiky či výživového plánu z mé strany je maximálně 1 měsíc od
          podání vyplněného „vstupního dotazníku. Při nedodržení této doby můžete požadovat vrácení své zálohy zpět.

Upozornění:Zrušení schůzky provádějte prosím alespoň 24 hod. předem, jinak předplacená kontrolní konzultace propadá.