<

Poradenství pro výživu a zdravý životní styl
Martina Bednářová

E-mail:
info@poradenstvi-vyzivy.cz
Telefon:
608 235 301
Adresa:
Borová 349
569 82 Borová

dolgachov / 123RF Reklamní fotografie

Provozní doba:
Po - Pá                 7:00 - 16:00
Po domluvě i v jiném čase

Prosím rezervace rušte minimálně 24 hodin předem

VYŠETŘENÍ NA PŘÍSTROJI MAX PULSE MEDICORE
Co můžeme vyšetřit?


Vyšetření na tomto přístroji je vhodné jako doplnění analýzy složení těla. Přístroj je počítačově ovládaný a umožňuje neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence, zhodnocení průchodnosti cév a také kvantitativně hodnotí váš vegetativní nervový systém (autonomní nervstvo, které zodpovídá za řízení útrobních tělesných funkcí, ale neumíme ho ovládat svojí vůlí,dělí se na sympatický a parasympatický nervový systém).

Jak přístroj pracuje?


Přístroj pracuje na principu akcelerované fotopletysmografie (APG)
Pletysmografická metoda je založena na principu průchodu světelných paprsků tkání vyšetřované oblasti. Zaznamenané informace jsou následně přístrojem zpracovány a zviditelněny jakopletysmografická křivka, na které je zobrazen záznam vyšetření v podobě pulsových vln.

Jak probíhá vyšetření?


Vyšetření trvá 3 minuty a je možné ho provádět v sedě, v oblečení, v klidu bez předchozí fyzicky či psychicky namáhavé činnosti. Vyšetřovaný by se také neměl hýbat a mluvit. Na prst se připojí PPG senzor, který se nachází na obrázku vlevo od krabičký. Ruku pak necháte položenou na hrudníku v úrovni srdce.


Výstupy z vyšetření


Výstupem vyšetření jsou barevně zvýrazněné a popsané výsledky nejen v PC, ale také v podobě A4 výtisku , který si klient společně se slovním popisem odnáší domů.
Výhodou přístroje je i možnost sledování historie jednotlivých výsledků a jasná zpráva o tom, zda se stav klienta zlepšuje v důsledku zvolených opatření ve stravě, pohybové aktivitě, spánku, boji proti stresu a dalších oblastech našeho každodenního života.